Förtroendevalda i Vingåkers Kommun

Stiftelser och fonder (2 st)

Namn
Brukspatron von Akens stiftelse
Revisor för av kommunen förvaltade fonder