Förtroendevalda i Vingåkers Kommun

Gemensamma nämnder (4 st)

Namn
Viadidaktnämnden
Nämnd för samverkan inom socialtjänst och vård
Gemensam Taxe- och avgiftsnämnd
Gemensam Öveförmyndarnämnd