Förtroendevalda i Vingåkers Kommun

Bolag (9 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Vingåkers Kommunfastigheter AB
AB Vingåkershem
Vingåker Vatten och Avfall AB
Energikontoret
Förenade Småkommuners Försäkring AB
Sörmlands turismutveckling AB
Sörmland Vatten och Avfall AB
Inera AB
Vingåkers Kraft AB