Förtroendevalda i Vingåkers Kommun

Medlemskap (9 st)

Medlemskap i förbund m m

Namn
Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund
Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Hjälmarens Vattenförbund
Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Mälardalsrådet
Nyköpingsåns Vattenvårdsförbund
Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (RAR)
Samkultur Sörmland
Vårdförbundet Sörmland