Förtroendevalda i Vingåkers Kommun

Nämndemän, begravningsombud, vigselförrättare etc (5 st)

Namn
Begravningsombud
Borgerliga begravningsförrättare
Borgerlig namngivningsceremoni
Borgerliga vigselförrättare
Gode män vid lantmäteriförrättning