Förtroendevalda i Vingåkers Kommun

Rådgivande organ (4 st)

Namn
Brottförebyggande rådet
Folkhälsoberedning
Funktionsrättsrådet
Pensionärsråd