Förtroendevalda i Vingåkers Kommun

Utskott (6 st)

Namn
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Personalutskottet
Barn- och utbildningsutskott
Socialutskott
Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott
Samhällsbyggnadsutskottet